Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+385 / 1 / 379 42 96
TEHNIČKA PODRŠKA 99 39 62 020
EDI SAVJETOVANJE 99 68 97 128

EDI Rječnik

Ovdje možete pronaći opise najvažnijih tehničkih uvjeta, kada je u pitanju EDI - elektronička razmjena podataka. Za daljnje informacije molimo kontaktirajte nas putem telefona +385 1 379 4296 ili na e-mail info(at)editel.hr.

 • DATOTEKA ZA REVIZIJU SESIJE

  Datoteke za reviziju sesije uključuju povijest svih poslanih i primljenih poruka. Dostupne su eXite® korisnicima tijekom svake eXite® sesije. One su dokaz prijenosa podataka. Nadalje, omogućuju korisnicima da pregledaju jesu li sve provedene transakcije bile točne i potpune.

 • DOGAĐAJ

  Događaji su radnje tijekom eXite® sesije, kao što je slanje EDI poruka.

 • DOLAZNA DATOTEKA ZA PRIJENOS

  Skupina podataka koja se prenosi primatelju putem usluge eXite®.

 • EANCOM®

  EANCOM® (European Article Number Communication) je podskup međunarodno standardizirane norme za poruke UN/EDIFACT. EANCOM® je utemeljen na GS1 numeričkom sustavu za fizičku identifikaciju proizvoda, adrese (društva) i logističkih jedinica (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] i SSCC [Serial Shipping Container Code]). To je najčešće korišten i međunarodno jedinstven standardni format za elektroničku razmjenu poslovnih dokumenata (EDI- Electronic Data Interchange).

  Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

 • EDIFACT

  UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je svjetski standard za poruke za razmjenu elektroničkih podataka između industrija, koji su razvili Ujedinjeni narodi krajem 1980-ih. UN/EDIFACT uključuje više od 200 različitih vrsta poruka i koristi ga više od 300.000 društava diljem svijeta.

 • eXite®

  eXite® mreža za poslovnu integraciju je platforma za e-poslovanje visoke dostupnosti koja korisnicima omogućuje da automatski upravljaju svim postupcima vezanima uz lanac nabave (uključujući elektroničke narudžbe, otpremnice, račune, priznanice robe, obradu povrata, izvješća o prodaji, izvješća o zalihama, logističke informacije, bankovne prijenose, obavijesti o plaćanju, bankovne izvatke računa, matične podatke). Više od 15.000 društava u Srednjoj i Istočnoj Europi koristi ovu centraliziranu platformu za razmjenu elektroničkih poslovnih dokumenata. Svake se godine obradi više od 300 milijuna transakcija putem platforme eXite®.

 • eXite® ID ZA RAZMJENU

  eXite® ID ZA RAZMJENU je jedinstveni šesteroznamenkasti broj koji dodjeljuje eXite®, a koristi se za identifikaciju → razmjena.

 • eXite® Online Services

  U eXite® Online Services eXite® korisnici primaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću kao i status poslanih EDI poruka.

 • eXite® TAG ID

  eXite® TAG ID se koristi za uparivanje i dohvat →sesija i →događaja u eXite® sesiji.

 • FIZIČKI POŠTANSKI SANDUČIĆ
 • GLN

  GLN-ovi (Global Location Numbers) se koriste za identifikaciju adresa (fizički ili pravno) koje je potrebno utvrditi unutar lanca nabave. Ti identifikacijski brojevi od 13 znamenaka uključuju osnovni GS1 broj, nakon kojeg slijedi broj koji je specifičan za lokaciju te znamenka provjere. Korištenjem GLN-a jasno se identificiraju fizičke lokacije i pravne osobe, što je preduvjet za jake e-prodajne aktivnosti između maloprodajnih partnera (npr. razmjena elektroničkih podataka (EDI), elektronička razmjena matičnih podataka).

  Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

 • GS1

  GS1 je svjetska normatizacijska organizacija za razvoj i održavanje logističkih standarda (brojevi artikala, brojevi jedinica, brojevi lokacija, oznake za palete, RFID oznake, EDI poruke itd.).

  Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

 • ID ZA RAZMJENU
 • INTERNA DATOTEKA

  Interne datoteke su interni formati podataka koji ne odgovaraju nijednom EDI formatu, a mogu se importirati ili eksportirati iz internog ERP sustava (kao što je csv ili txt).

 • INTERNETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KORISNIKE

  Internetski informacijski sustav za korisnike je online sučelje putem kojeg eXite® korisnici dobivaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću, kao i o statusu EDI poruka koje su poslali.

 • IZLAZNI PODACI

  Izlazni podaci su skupina podataka koji se prenose tijekom prijenosa na eXite® sustav. Izlazni podaci mogu se sastojati od bilo kojeg broja → razmjena.

 • KORISNIK

  Korisnici su EDITEL-ovi klijenti koji koriste eXite® uslugu.

 • LOGIČNI POŠTANSKI SANDUČIĆ
 • MDN

  Obavijesti o statusu poruke (MDN) su potvrde koje je potpisao primatelj, a služe kao dokaz pošiljatelju da je EDI poruka primljena.

 • NADIMAK
 • OMOTNICA

  Svaku se EDI poruku može prepoznati po njezinoj omotnici, koja obično sadrži informacija o adresi. Omotnice mogu biti u EDIFACT ili XML formatu.

 • P2P PROTOKOL

  P2p (peer to peer) eXite® protokol osigurava neometane komunikacijske postupke putem eXite® mreže za poslovnu integraciju. Podržava sve eXite® funkcionalnosti i osigurava maksimalnu sigurnost i kvalitetu tijekom prijenosa podataka.

 • PARTNER

  Partneri su svi primatelji i pošiljatelji EDI poruka.

 • PODACI O RAČUNOVODSTVU

  Odnose se na informacije o količini za fakturiranje.

 • POPIS ADRESA

  Popisi adresa su skup raznih adresa primatelja. Kada se EDI poruka pošalje na neki popis adresa, dobit će je svi primatelji s popisa.

 • POŠILJATELJ

  Pošiljatelj se odnosi na onoga koji šalje EDI poruke.

 • POŠTANSKI SANDUČIĆ

  Poštanski sandučić koristi se za spremanje primljenih EDI poruka. Fizički poštanski sandučić odnosi se na lokaciju gdje se te poruke spremaju. Poštanski sandučić može se sastojati od maks. 15 alfanumeričkih znakova. U sklopu usluge eXite® poštanski se sandučić označava → GLN-om. Logični poštanski sandučić koristi se za dodjeljivanje adresa korisnicima i mora se mapirati u fizički poštanski sandučić. Zato se to zove i "pseudonim" ili "nadimak".

 • POTVRDA

  To je potvrda da je poruka poslana. U → eXite® online uslugama korisnici platforme eXite® mogu odabrati žele li dobivati takve potvrdne poruke o poslanim ili proslijeđenim porukama putem e-maila, EDIFACT-a ili XML-a.

 • PRIMATELJ

  Ciljni poštanski sandučić ili ciljni pristupnik (interni ili eksterni) unutar EDI poruke utvrđuje se identificiranjem primatelja.

 • PRISTUPNIK

  Pristupnici se koriste za elektroničku razmjenu podataka trećih osoba spojenih na eXite®.

 • PSEUDONIM
 • RAČUN

  eXite® korisnički račun je korisnički račun društva koje koristi eXite® uslugu. Jedan korisnički račun može imati nekoliko → poštanskih sandučića

 • RAČUNOVODSTVO

  Računovodstvo je postupak fakturiranja usluga.

 • RAZMJENA

  Razmjena se odnosi na informacijski paket EDI poruka (u EDIFACT formatu: UNB do UNZ), kao što je, primjerice, narudžba ili račun.

 • SEGMENTI

  Segmenti su logični dijelovi → UN/EDIFACT poruka koji se označavaju kodovima od tri znaka koji su samo slova. Primjerice, segment "UNH" označava početak dokumenta unutar → razmjene.

 • SESIJA

  Pri korištenju eXite® usluga sesija je vrijeme koje je proteklo između korisnikove prijave i odjave.

 • SKUP ZNAKOVA

  Skup znakova odnosi se na pismo koje koriste primatelj ili pošiljatelj. Ako se koriste različita pisma (npr. latinički ili ćirilični skup znakova), poruke će se promijeniti u standardni format.

 • TAG ID
 • ZAPISNIK

  Zapisnik je protokol svih aktivnosti u sustavu eXite® koje se mogu pregledati putem internetskog sučelja.

 • X.12

  X.12 je nacionalni EDI standard koji se koristi u SAD-u i Kanadi. Velika američka društva traže od svojih međunarodnih dobavljača da koriste taj standard.

 • X.400

  X.400 je e-mail sustav koji također koriste neke europske zemlje (uključujući Njemačku, Francusku i Nizozemsku) za EDI razmjenu podataka.

 • XML

  Extensible Markup Language (XML) koristi se za predstavljanje i opis strukturiranih podataka. U EDI-ju se koristi i za predstavljanje elektroničkih poslovnih podataka.

 • XML ADDRESS CONTAINER

  XML Address Container koristi se za slanje nestrukturiranih podataka putem platforme eXite®.