+ 385 (0) 1 379 42 96
TEHNIČKA PODRŠKA +385 (0) 1 646  35 91
EDI-SAVJETOVANJE  +385 (0) 99 39 62 899

EDI Rječnik

EDI Rječnik prikazuje opise najvažnijih tehničkih uvjeta, kada je u pitanju EDI – elektronička razmjena podataka. Za daljnje informacije molimo kontaktirajte nas putem telefona +385 1 379 4296 ili na e-mail info@editel.hr.

A

AS2
AS2 (Applicability Statement 2) Izjava o primjenjivosti 2 – je protokol prijenosa za elektroničku razmjenu podataka između poslovnih partnera temeljenih na HTTP protokolu sa standardiziranim S / MIME sadržajem.
ASN
ASN (Advanced Shipping Notice) Napredna obavijest o transportu – je obavijest o isporuci na čekanju. ASN obično pruža informacije o vremenu otpreme i karakteristikama o isporuci kako bi klijent mogao biti spreman prihvatiti isporuku. To je bitan dio točno-na-vrijeme procesa. Implementirano je npr. putem EDIFACT DESADV poruke, VDA 4987 ili X12 EDI 856 standarda.

C

CAD/CAM
CAD (Computer-Assisted Design) i CAM (Computer Aided Manufacturing) koriste se za precizno oblikovanje, modeliranje i stvaranje proizvoda. CAD datoteke i CAM datoteke mogu se razmjenjivati elektronički i automatski putem EDI-ja.
CALDEL
CALDEL (Call delivery) Isporuka poziva ODETTE je definirana EDI poruka koja se temelji na standardu EDIFACT DELJIT (DELivery Just In Time). Sadrži kratkoročne upute o isporuci za pravodobnu isporuku na montažnu liniju.
CCF
eXitePRO - CCF je EDI klirinško središte koje pruža EDITEL. Specijalno je razvijen za automobilsku industriju. Usluga nudi vezu s najvažnijim VAN-ovima i podržava sve postojeće EDI standarde kao što su EDIFACT, ODETTE, VDA ili X12 i formate poruka koje koriste ERP i WMS dobavljači kao što su XML, IDoc, pozicijski tekstni format ili csv format.

D

DATOTEKA ZA REVIZIJU SESIJE
Datoteke za reviziju sesije uključuju povijest svih poslanih i primljenih poruka. Dostupne su eXite® korisnicima tijekom svake eXite® sesije. One su dokaz prijenosa podataka. Nadalje, omogućuju korisnicima da pregledaju jesu li sve provedene transakcije bile točne i potpune.
DELFOR
DELFOR (Delivery forecast and instruction ) Predviđanje isporuke i upute – je EDIFACT poruka koja se koristi tijekom procesa narudžbe u automobilskom sektoru. OEM (proizvođač originalne opreme) šalje dobavljaču kako bi pružio informacije o raspoređivanju, kao i zahtjeve vezane uz datume isporuke, količine, pakiranje i još mnogo toga.
DELJIT
DELJIT (Delivery Just in time) Dostava točno na vrijeme – je EDIFACT poruka koja se koristi za poučavanje dobavljača o preciznom slijedu isporuke i pravodobnom rasporedu zahtjevima. Također je potrebno nadopuniti raspored dostave Poruka (DELFOR). Upotreba ove poruke olakšat će praćenje pravovremene isporuke (JIT) pružajući kupcu mehanizam za izdavanje preciznih zahtjeva za raspored robe u smislu 24-satnog vermena i češće nego s primjerom poruke o rasporedu isporuke, npr. dnevni rasporedi prema rasporedu tjednih planova.
DESADV
DESADV (DESpatch ADVice) je EDIFACT poruka o materijalima i dijelovima koji se fizički isporučuju. Poruka pokriva ASN proces i šalje se od dobavljača do kupca. Obično stiže prije nego što se roba fizički isporučuje u skladište ili proizvodnu liniju kako bi korisnici mogli bolje planirati svoje kapacitete za istovar i proizvodnju.
DOGAĐAJ
Događaji su radnje tijekom eXite® sesije, kao što je slanje EDI poruka.
DOLAZNA DATOTEKA ZA PRIJENOS
Skupina podataka koja se prenosi primatelju putem usluge eXite®.

E

EANCOM®

EANCOM® (European Article Number Communication) je podskup međunarodno standardizirane norme za poruke UN/EDIFACT. EANCOM® je utemeljen na GS1 numeričkom sustavu za fizičku identifikaciju proizvoda, adrese (društva) i logističkih jedinica (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] i SSCC [Serial Shipping Container Code]). To je najčešće korišten i međunarodno jedinstven standardni format za elektroničku razmjenu poslovnih dokumenata (EDI- Electronic Data Interchange).

Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je svjetski standard za poruke za razmjenu elektroničkih podataka između industrija, koji su razvili Ujedinjeni narodi krajem 1980-ih. UN/EDIFACT se koristi uglavnom u FMCG sektoru, ali i u automobilskoj industriji i uključuje više od 200 različitih vrsta poruka. Koriste ga stotine tisuća tvrtki diljem svijeta.
ENGDAT
ENGDAT (Engineering Data Message) EDI je standard za elektroničku razmjenu CAD datoteka (Computer-Aided Design).
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) Sustav za integraciju internih poslovnih procesa i resursa. Pomaže u razumijevanju klijenata, učinkovitijoj proizvodnji i isporuci kvalitetnih proizvoda na vrijeme i unutar proračuna.
eXite Online Services
eXite® Online Services eXite® korisnici primaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću kao i status poslanih EDI poruka.
eXite®
eXite® mreža za poslovnu integraciju je platforma za e-poslovanje visoke dostupnosti koja korisnicima omogućuje da automatski upravljaju svim postupcima vezanima uz lanac nabave (uključujući elektroničke narudžbe, otpremnice, račune, priznanice robe, obradu povrata, izvješća o prodaji, izvješća o zalihama, logističke informacije, bankovne prijenose, obavijesti o plaćanju, bankovne izvatke računa, matične podatke). Više od 20.000 društava u Srednjoj i Istočnoj Europi koristi ovu centraliziranu platformu za razmjenu elektroničkih poslovnih dokumenata. Svake se godine obradi više od 400 milijuna transakcija putem platforme eXite®.
eXite® ID ZA RAZMJENU
eXite® ID ZA RAZMJENU je jedinstveni šesteroznamenkasti broj koji dodjeljuje eXite®, a koristi se za identifikaciju → razmjena.
eXite® TAG ID
eXite® TAG ID se koristi za uparivanje i dohvat →sesija i →događaja u eXite® sesiji.

F

FIZIČKI POŠTANSKI SANDUČIĆ
→ Poštanski sandučić
FTP
FTP (File Transfer Protocol) je protokol klijent-poslužitelj koji se oslanja na dva komunikacijska kanala između klijenta i poslužitelja. To je stari protokol koji se ne bi trebao upotrebljavati za kritične aplikacije. FTP / S je osigurano proširenje koje dodaje SSL / TLS sigurnosni sloj.

G

GLN

GLN-ovi (Global Location Numbers) se koriste za identifikaciju adresa (fizički ili pravno) koje je potrebno utvrditi unutar lanca nabave. Ti identifikacijski brojevi od 13 znamenaka uključuju osnovni GS1 broj, nakon kojeg slijedi broj koji je specifičan za lokaciju te znamenka provjere. Korištenjem GLN-a jasno se identificiraju fizičke lokacije i pravne osobe, što je preduvjet za jake e-prodajne aktivnosti između maloprodajnih partnera (npr. razmjena elektroničkih podataka (EDI), elektronička razmjena matičnih podataka).

Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

GS1

GS1 je svjetska normatizacijska organizacija za razvoj i održavanje logističkih standarda (brojevi artikala, brojevi jedinica, brojevi lokacija, oznake za palete, RFID oznake, EDI poruke itd.).

Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

H

HTTP
HTTP / HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol / Secure) protokol zahtjeva-odgovor za web-komunikaciju koja također podržava SSL / TLS sigurnost. To je osnova za B2B komunikacijske protokole kao što su AS2 ili WS-SOAP.

I

ID ZA RAZMJENU
→ eXite® ID ZA RAZMJENU
INTERNA DATOTEKA
Interne datoteke su interni formati podataka koji ne odgovaraju nijednom EDI formatu, a mogu se importirati ili eksportirati iz internog ERP sustava (kao što je csv ili txt).
INTERNETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KORISNIKE
Internetski informacijski sustav za korisnike je online sučelje putem kojeg eXite® korisnici dobivaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću, kao i o statusu EDI poruka koje su poslali.
INVOIC
INVOIC (račun) je EDIFACT poruka koja se koristi za razmjenu podataka o fakturiranju između kupca i dobavljača.
IZLAZNI PODACI
Izlazni podaci su skupina podataka koji se prenose tijekom prijenosa na eXite® sustav. Izlazni podaci mogu se sastojati od bilo kojeg broja → razmjena.

J

JIS
JIS (just in sequence) je strategija inventara koja unapređuje proces JIT (just-in-time). Komponente i dijelovi dolaze na proizvodnu liniju točno (u slijedu) kada ih treba montirati. JIS procesi značajno povećavaju učinkovitost i produktivnost u proizvodnom procesu. Oni zahtijevaju preciznu razmjenu informacija o isporuci i raspoređivanju koje se obično prenose putem EDI-ja.
JIT
JIT (Just-in-time) je strategija inventara koja je razvijenog u japanskom proizvođaču automobila Toyota u 1970-ima. U montažnim crtama organiziranim s JIT procesima, dijelovi se isporučuju kada ih zahtijeva proizvodni proces, čime se eliminira potreba za zalihama i skladištenjem.

K

KORISNIK

Korisnici su EDITEL-ovi klijenti koji koriste eXite® uslugu.

L

LOGIČNI POŠTANSKI SANDUČIĆ
→ Poštanski sandučić

M

MDN
Obavijesti o statusu poruke (MDN) su potvrde koje je potpisao primatelj, a služe kao dokaz pošiljatelju da je EDI poruka primljena.

N

NADIMAK
→ Poštanski sandučić

O

ODETTE
Odette (the Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe) je paneuropska platforma za suradnju i usluge koja radi za cijelu automobilsku mrežu. Mreža nastoji okupiti stručnjake opskrbnog lanca i tehnološke stručnjake za stvaranje standarda, razviti najbolje prakse i pružati usluge koje podupiru automobilsku industriju u svom poslovanju. ODETTE je stvorio nekoliko standardiziranih EDI poruka za automobilsku industriju koje se široko koriste u sektoru.
OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer) – proizvođač originalne opreme ili proizvođač kompletnog krajnjeg proizvoda, u automobilskoj industriji takvi proizvođači uključuju Škoda Auto, VW, BMW, Mercedes-Benz, TPCA, KIA, Jaguar Land Rover (JLR) itd.
OFTP
OFTP (Odette File Transfer Protocol) protokol je stvoren 1986., koji se koristi za EDI komunikaciju uglavnom u automobilskoj i proizvodnoj industriji.
OFTP2
OFTP2 (Odette File Transfer Protocol 2) je 2007. godine napisao Data Interchange kao specifikaciju za siguran prijenos poslovnih dokumenata putem Interneta, ISDN i X.25 mreže s dodatnim sigurnosnim mogućnostima. OFTP2 može raditi od točke do točke ili posredno putem VAN (Value Added Network).
OMOTNICA
Svaku se EDI poruku može prepoznati po njezinoj omotnici, koja obično sadrži informacija o adresi. Omotnice mogu biti u EDIFACT ili XML formatu.

P

P2P PROTOKOL
P2p (peer to peer) eXite® protokol osigurava neometane komunikacijske postupke putem eXite® mreže za poslovnu integraciju. Podržava sve eXite® funkcionalnosti i osigurava maksimalnu sigurnost i kvalitetu tijekom prijenosa podataka.
PARTNER
Partneri su svi primatelji i pošiljatelji EDI poruka.
PODACI O RAČUNOVODSTVU
Odnose se na informacije o količini za fakturiranje.
POP3
POP3 (Post Office Protocol 3) najnovija je verzija standardnog protokola za primanje e-pošte.
POPIS ADRESA
Popisi adresa su skup raznih adresa primatelja. Kada se EDI poruka pošalje na neki popis adresa, dobit će je svi primatelji s popisa.
POTVRDA

To je potvrda da je poruka poslana. U → eXite® online uslugama korisnici platforme eXite® mogu odabrati žele li dobivati takve potvrdne poruke o poslanim ili proslijeđenim porukama putem e-maila, EDIFACT-a ili XML-a.

POŠILJATELJ
Pošiljatelj se odnosi na onoga koji šalje EDI poruke.
POŠTANSKI SANDUČIĆ
Poštanski sandučić koristi se za spremanje primljenih EDI poruka. Fizički poštanski sandučić odnosi se na lokaciju gdje se te poruke spremaju. Poštanski sandučić može se sastojati od maks. 15 alfanumeričkih znakova. U sklopu usluge eXite® poštanski se sandučić označava → GLN-om. Logični poštanski sandučić koristi se za dodjeljivanje adresa korisnicima i mora se mapirati u fizički poštanski sandučić. Zato se to zove i "pseudonim" ili "nadimak".
PRIMATELJ
Ciljni poštanski sandučić ili ciljni pristupnik (interni ili eksterni) unutar EDI poruke utvrđuje se identificiranjem primatelja.
PRISTUPNIK
Pristupnici se koriste za elektroničku razmjenu podataka trećih osoba spojenih na eXite®.
PSEUDONIM
→ Ulazni spremnik

R

RAZMJENA
Razmjena se odnosi na informacijski paket EDI poruka (u EDIFACT formatu: UNB do UNZ), kao što je, primjerice, narudžba ili račun.
RAČUN
eXite® korisnički račun je korisnički račun društva koje koristi eXite® uslugu. Jedan korisnički račun može imati nekoliko → poštanskih sandučića.
RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo je postupak fakturiranja usluga.
RECADV
RECADV (RECeiving ADVice) je EDIFACT poruka za slanje eksplicitne izjave o primitku robe. Ova je poruka posebno prikladna u procesima u kojima dobavljač izdaje račun za koji je RECADV najtočniji izvor informacija.

S

SEGMENTI
Segmenti su logični dijelovi → UN/EDIFACT poruka koji se označavaju kodovima od tri znaka koji su samo slova. Primjerice, segment "UNH" označava početak dokumenta unutar → razmjene.
SESIJA
Pri korištenju eXite® usluga sesija je vrijeme koje je proteklo između korisnikove prijave i odjave.
SFTP
SFTP (SSH File Transfer Protocol) mrežni je protokol koji omogućuje pristup datotekama, prijenos datoteka i upravljanje datotekama putem SSH-a.
SKUP ZNAKOVA
Skup znakova odnosi se na pismo koje koriste primatelj ili pošiljatelj. Ako se koriste različita pisma (npr. latinički ili ćirilični skup znakova), poruke će se promijeniti u standardni format.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je internetski standard za prijenos e-pošte. Iako elektronički poslužitelji e-pošte i drugi agenti za razmjenu pošte koriste SMTP za slanje i primanje poruka e-pošte, aplikacije klijentske pošte na razini korisnika obično koriste SMTP samo za slanje poruka na poslužitelj e-pošte radi prijenosa. Za dohvaćanje poruka klijentske aplikacije obično koriste IMAP ili POP3.

T

TAG ID
→ eXite® TAG-ID
TIER1
TIER (Level) 1 dobavljači su proizvođači koji se izravno bave OEM-ovima. To su često velike tvrtke kao što su Bosch, BASF, ….
TIER2
Dok TIER 1 dobavljači stvaraju dijelove i opremu, oni obično ne proizvode dijelove iz kojih su sastavljeni drugi dijelovi. Za to se obraćaju dobavljačima TIER 2. TIER 2 dobavljači se bave izravno s TIER 1 dobavljačima. U posebnim slučajevima, dobavljači TIER 2 mogu poslužiti kao TIER 2 i dostaviti izravno OEM-u.
TIER3
Posljednji dobavljač na kraju ili početak opskrbnog lanca obično osigurava sirovinu kao što je čelik. Ovisno o složenosti opskrbnog lanca, to može biti dobavljač TIER 3 ili TIER 4.
TRADACOMS
Tradacoms je rani standard za EDI i prvenstveno se koristi u Velikoj Britaniji.

V

VDA
VDA, Njemačka udruga automobilske industrije (VDA = Verband der Automobilindustrie) sastoji se od više od 620 tvrtki uključenih u proizvodnju za automobilsku industriju u Saveznoj Republici Njemačkoj. Članovi su podijeljeni u tri skupine proizvođača: proizvođači automobila, dobavljači automobila i prikolica, specijalna tijela, autobusi. VDA trenutačno ima oko 35 radnih skupina, koje u nekim slučajevima osnivaju vlastiti pododbor ili ad hoc radnu skupinu.
VDA4905
VDA4905, standardizirana EDI poruka za prijenos naloga za isporuku od OEM-a do dobavljača, tzv. Lieferabruf na njemačkom.
VDA4915
VDA4915, standardizirana EDI poruka za prijenos detaljnih poziva od OEM-a do dobavljača, tzv. Feinabruf na njemačkom jeziku. VDA4915 / 2 je standardizirana EDI poruka za poziv na temelju ODETTE poruke DELINS (Delivery instruction).

W

Web-EDI
Web EDI je troškovno učinkovito rješenje za male i srednje dobavljače za razmjenu EDI poruka s klijentima i idealno rješenje za OEM-ove za povezivanje svih poslovnih partnera putem EDI-ja bez obzira na veličinu dobavljača.

X

X.12
ANSI X.12 (American National Standards Institute) je EDI standard razvijen 1979. od strane njegove podružnice ASC (Accredited Standards Committee X12), koji se koristi u SAD-u i Kanadi.
X.400
X.400 je e-mail sustav koji također koriste neke europske zemlje (uključujući Njemačku, Francusku i Nizozemsku) za EDI razmjenu podataka.
XML
Extensible Markup Language (XML) je format koji se koristi u transakcijama među aplikacijama kojeg je razvio i standardizirao World Wide Web Consortium (W3C).
XML ADRESS CONTAINER
XML Address Container koristi se za slanje nestrukturiranih podataka putem platforme eXite®.

Z

ZAPISNIK
Zapisnik je protokol svih aktivnosti u sustavu eXite® koje se mogu pregledati putem internetskog sučelja.
Aktivirajte kolačiće u postavkama preglednika kako biste koristili ovu web stranicu u cijelosti.
Trenutno koristite zastarjeli preglednik koji uzrokuje moguće sigurnosne nedostatke i smanjuje korisničko iskustvo.
learn how to easily update your browser.