+ 385 (0) 1 379 42 96
TEHNIČKA PODRŠKA +385 (0) 1 646 35 91
EDI-SAVJETOVANJE  +385 (0) 91 396 2901

EDI Rječnik

EDI Rječnik prikazuje opise najvažnijih tehničkih uvjeta, kada je u pitanju EDI – elektronička razmjena podataka. Za daljnje informacije molimo kontaktirajte nas putem telefona +385 1 379 4296 ili na e-mail info@editel.hr.

A

APERAK
APERAK (zkratka anglického Application Error and Acknowledgement Message) je potvrzovací zpráva od strany, která obdržela originální zprávu, pro stranu, která vydala původní zprávu, aby potvrdila vydavateli zprávy přijetí původní zprávy aplikací příjemce, popřípadě potvrdila a vypsala chyby vzniklé při zpracování v rámci aplikace.
AS1, AS2, AS3, AS4
AS1, AS2, AS3, AS4 (Applicability Statement) komunikacijski je protokol koji se koristi za elektroničku razmjenu podataka između poslovnih partnera na temelju HTTP protokola koristeći standard S/MIME. Taj se protokol može izvoditi u dva načina rada, sinkronom i asinkronom. Prilikom postavljanja komunikacije korištenjem tog protokola potrebno je obavijestiti drugu ugovornu stranu u kojem se načinu komunikacije očekuje da će se komunikacija odvijati.
ASN
ASN (Advanced Shipping Notice) Napredna obavijest o transportu – je obavijest o isporuci na čekanju. ASN obično pruža informacije o vremenu otpreme i karakteristikama o isporuci kako bi klijent mogao biti spreman prihvatiti isporuku. To je bitan dio točno-na-vrijeme procesa. Implementirano je npr. putem EDIFACT DESADV poruke, VDA 4987 ili X12 EDI 856 standarda.
AUTACK
AUTACK (Authorization Acknowledgment – potvrda autorizacije) potvrdna je poruka koja se rabi za provjeru elektroničkog potpisa i povezanih informacija u kojima se navodi da je potrebna primateljeva potvrda potpisa ili šifre. Tijekom obrade rabe se dva statusa ovisno o rezultatu provjere elektroničkog potpisa. Ako potpis nije moguće provjeriti, provjera nije bila ispravna, pa se poruka ne prihvaća u sustav i šalje se negativna AUTACK poruka u kojoj se navodi da je tijekom provjere potpisa pronađena pogreška.

B

B2B
B2B (Business to Business – odnos poduzeće-poduzeće) naziv je za poslovni odnos između poduzeća. Trgovinska poduzeća ne služe potrošačima u takvom odnosu. U engleskom izrazu, posebno u kratici, pojam „to” zamijenjen je brojem 2, koji se gotovo identično izgovara na engleskom jeziku. Odnos se može izraziti kao trgovac → trgovac. Koncept B2B odnosi se na poslovne odnose i komunikaciju između dvaju poduzeća. Koncept B2B najstarija je komponenta elektroničkog poslovanja (e-poslovanje). B2B odnosi uglavnom rade na principu elektroničke razmjene podataka.
BIG DATA
To su veći i složeni skupovi podataka, uglavnom iz novih izvora i baza podataka, bez jedinstvene strukture, čija je veličina izvan mogućnosti uobičajenih softverskih alata za snimanje, analizu, upravljanje i obradu u razumnom vremenskom razdoblju. Te ogromne količine podataka mogu se rabiti za rješavanje poslovnih problema koji su prethodno bili nerješivi.
BMR
BMR (Business Monitoring and Reporting – praćenje poslovnog procesa i izvještavanje) ili mogućnost praćenja cjelokupnog poslovnog procesa od narudžbe, preko dostavnica, računa, faktura, poruka potvrde i sl. do obavijesti o plaćanju uz automatsko slanje definiranih izvješća.
BUSINESS INTELLIGENCE
Poslovno obavještavanje (BI) rabi se za integraciju i obradu podataka iz svih mogućih izvora podataka i naknadno pruža relevantne i neposredne informacije o funkcioniranju poduzeća, stvarajući unaprijed definirana ili ad hoc izvješća. Omogućuje korisnicima objavljivanje informacija za strateško i operativno donošenje odluka na raznim intranetskim ili ekstranetskim tablicama rezultata ili nadzornim pločama. To je moćan analitički alat koji može stvoriti izvješće o internim procesima u nekoliko sekundi, što će povećati kontrolu nad podacima i poslovnu agilnost.

C

CAD/CAM
CAD (Computer-Assisted Design) i CAM (Computer Aided Manufacturing) koriste se za precizno oblikovanje, modeliranje i stvaranje proizvoda. CAD datoteke i CAM datoteke mogu se razmjenjivati elektronički i automatski putem EDI-ja.
CALDEL
CALDEL (Call delivery) Isporuka poziva ODETTE je definirana EDI poruka koja se temelji na standardu EDIFACT DELJIT (DELivery Just In Time). Sadrži kratkoročne upute o isporuci za pravodobnu isporuku na montažnu liniju.
CCF
eXitePRO - CCF je EDI klirinško središte koje pruža EDITEL. Specijalno je razvijen za automobilsku industriju. Usluga nudi vezu s najvažnijim VAN-ovima i podržava sve postojeće EDI standarde kao što su EDIFACT, ODETTE, VDA ili X12 i formate poruka koje koriste ERP i WMS dobavljači kao što su XML, IDoc, pozicijski tekstni format ili csv format.
CI
CI (kompetitivna inteligencija) je kompetitivna inteligencija, tj. identifikacija, praćenje, konkurentna i kritička analiza i potraga za slabostima konkurenata.
CIDX
CIDX (Chemical Industry Data Exchange) djeluje kao organizacija za standarde koja podržava i održava kemijske standarde Chem eStandard za standardiziranu razmjenu poruka. Standardi Chem eStandard definiraju definicije vrste XML dokumenata (DTD) koje opisuju sadržaj usluge u poruci razmijenjenoj između sustava. Struktura poruke ista je kao i objekt RNIF 1.1 RosettaNet, s razlikama u sadržaju usluge i nekim vrijednostima zaglavlja. Ako postoji podudaranje između standarda CIDX i poruka RosettaNet, standard CIDX će usvojiti nazive elemenata RosettaNet i strukture podataka.
CII
CII (Cross Industry Invoice) tehnička je specifikacija koja se može koristiti za stvaranje sintakse poruke koja se može razmjenjivati globalno između trgovinskih partnera. Razvijen je u centru UN/CEFACT uz doprinos mnogih trgovinskih organizacija kao što su GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICE, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, usluga e-Government Ujedinjene Kraljevine, Uprava za carine i trošarine Ujedinjene Kraljevine i EDS.
CLOUD
predstavlja pružanje usluga ili programa pohranjenih na poslužiteljima davatelja usluga, kojima klijent (korisnik) pristupa daljinski i u osnovi s bilo kojeg mjesta. Korisnici oblaka obično ne plaćaju za vlastitu tehnologiju, tj. za kupnju hardvera i softvera, već za njegovu upotrebu.
COMDIS
COMDIS (Commercial dispute – trgovački spor) obavijest je o trgovačkom sporu protiv jedne ili više INVOIC poruka (npr. trgovinska faktura, knjižno odobrenje itd.) koju obično stvara kupac kako bi obavijestio dobavljača da nešto nije u redu s INVOIC porukom (netočna cijena, pogrešna identifikacija robe, neisporučena ili pogrešno isporučena roba...) koja detaljno opisuje isporučenu robu ili pružene usluge.
CONNECT:DIRECT
Connect:Direct (izvorno nazvan NDM – Network Data Mover – Alat za mrežni prijenos datoteka) računalni je softverski proizvod koji prenosi datoteke između glavnih računala i/ili računala srednjeg dometa. Razvijen je za središnja računala i druge platforme koje su dodane kako je proizvod rastao. NDM je preimenovan u Connect:Direct 1993. godine nakon što je Sterling Software kupio Systems Center, Inc. Godine 1996. Sterling Software javno se odvojio od novog entiteta zvanog Sterling Commerce, koji se sastojao od društava Communications Software Group i Sterling Edi Network. Godine 2000. SBC Communications preuzeo je Sterling Commerce, u čijem je vlasništvu bio do 2010. godine.
CONTRL
CONTRL (Control) prva je potvrdna poruka koja provjerava ispravnost sintakse danog dokumenta, koja sintaktički potvrđuje ili odbacuje primljenu Edi razmjenu ili stvara poruku s naznakom sintaktičkih pogrešaka.
CREMUL
CREMUL (Credit Multiple – višestruka obavijest o informacijama) izvješće je prema standardu EDIFACT koje obuhvaća sve informacije koje banka ima o iznosima na računu klijenta i može sadržavati mnoge knjižne zapise, od kojih svaki može sadržavati nekoliko transakcija. Poruka se može rabiti za automatsku kompenzaciju otvorenih zapisa u sustavu dužnika na temelju informacija od pošiljatelja uplate.
CSV
CSV (Comma-separated values – vrijednosti odvojene zarezom) tekstualna je datoteka s razdjelnicima. Najčešće koristi zarez za odvajanje vrijednosti, ali je poželjno koristiti točku-zarez kao razdjelnik tako da se zarez može koristiti kao decimalni razdjelnik za numeričke vrijednosti. Svaki redak datoteke podatkovni je zapis i sastoji se od jednog ili više polja razdvojenih graničnikom. CSV datoteke obično pohranjuju tablične podatke (brojeve i tekst) kao običan tekst, u kojem slučaju svaki redak ima isti broj polja.

D

DATOTEKA ZA REVIZIJU SESIJE
Datoteke za reviziju sesije uključuju povijest svih poslanih i primljenih poruka. Dostupne su eXite® korisnicima tijekom svake eXite® sesije. One su dokaz prijenosa podataka. Nadalje, omogućuju korisnicima da pregledaju jesu li sve provedene transakcije bile točne i potpune.
DEBMUL
DEBMUL (MULTiple DEBit Advice Message – poruka o višestrukom terećenju) poruka je koju je financijska institucija koja upravlja računom poslala vlasniku računa ili trećoj strani koja je unaprijed bilateralno dogovorila da je određeni iznos (iznosi) bio ili će biti terećen sa njihovog ili njihovih računa na određeni datum dospijeća prilikom namirenja referentne poslovne transakcije ili transakcija. Višestruki savjeti o terećenju mogu se koristiti i za nacionalne i za međunarodne primjene. Temelji se na univerzalnoj praksi povezanoj s administracijom, trgovinom i prometom te ne ovisi o vrsti poslovanja ili industrije.
DELFOR
DELFOR (Delivery Forecast and Instruction – delivery plan; predviđanje isporuke i upute – plan opskrbe) izvješće je u skladu sa standardom EDIFACT koje se rabi za procese naručivanja u automobilskom sektoru. Kupac ga šalje dobavljaču i rabi se za određivanje rasporeda i zahtjeva za datume isporuke, količine, pakiranje itd., obično s polugodišnjim ili najviše godišnjim vremenskim rasporedom.
DELINS
DELINS (upute za isporuku) izvješće je u skladu sa standardom EDIFACT osmišljeno za određivanje isporuke dijela. Njime se nadopunjuje plan opskrbe (DELFOR). Uporaba ovog izvješća olakšava ispunjavanje narudžbi jer korisniku pruža mehanizam za izradu točnog rasporeda dostave i za češće isporuke od uporabe izvješća DELFOR, obično tjednog planiranja dostave.
DELJIS
DELJIS (Delivery Just in Sequence – dostava točno po slijedu) poruka je u skladu sa standardom EDIFACT namijenjena prijenosu uputa dobavljaču o točnom slijedu isporuka i zahtjevima za mjesto isporuke u načinu Just In Sequence (JIS). Koristi se za dopunu plana opskrbe (DELFOR). Uporaba ove poruke olakšava provedbu JIS naloga jer kupcu pruža mehanizam za izradu točnog rasporeda isporuke u 24-satnom načinu rada i s češćim isporukama nego u slučaju DELFOR poruka, npr. s učestalošću dnevnog planiranja isporuke i uglavnom prema rasporedu proizvodne linije.
DELJIT
DELJIT (Delivery Just in time) Dostava točno na vrijeme – je EDIFACT poruka koja se koristi za poučavanje dobavljača o preciznom slijedu isporuke i pravodobnom rasporedu zahtjevima. Također je potrebno nadopuniti raspored dostave Poruka (DELFOR). Upotreba ove poruke olakšat će praćenje pravovremene isporuke (JIT) pružajući kupcu mehanizam za izdavanje preciznih zahtjeva za raspored robe u smislu 24-satnog vermena i češće nego s primjerom poruke o rasporedu isporuke, npr. dnevni rasporedi prema rasporedu tjednih planova.
DESADV
DESADV (DESpatch ADVice) je EDIFACT poruka o materijalima i dijelovima koji se fizički isporučuju. Poruka pokriva ASN proces i šalje se od dobavljača do kupca. Obično stiže prije nego što se roba fizički isporučuje u skladište ili proizvodnu liniju kako bi korisnici mogli bolje planirati svoje kapacitete za istovar i proizvodnju.
DIRDEB
DIRDEB (poruka DIRect DEBit). Prije početka naplate obično bi se sklapali određeni ugovori, na primjer ugovor između vjerovnika i njegove banke (posebno o određivanju uvjeta zajma i vrste naplate), ugovor između Zajmoprimca i banke Zajmoprimca (tj. predodobrenje i stanje naplate) ili između Vjerovnika i Zajmoprimca. Naplatu vjerovnik šalje banci vjerovnika i nalaže joj da od dužnika zatraži određeni iznos i iznos (iznose) knjiži na račun naveden u izvješću, koji banka vjerovnika koristi za namirenje navedenih transakcija. U ovom dokumentu pojam „vjerovnik” odnosi se na korisnika, a slično tome pojam „dužnik” odnosi se na nalogodavca ili platitelja. Pojam „banka” može se tumačiti kao bilo koja financijska institucija. Pojam „predodobrenje” odnosi se na sporazum između zajmodavca i zajmoprimca o automatskom otpisu kako je zatraženo ili o otpisu osim ako se zajmoprimac ne odluči u određenom roku. Ugovor se može sklopiti i između zajmoprimca i njegove banke, bez obzira na iznos DIRDEB-a.
DOGAĐAJ
Događaji su radnje tijekom eXite® sesije, kao što je slanje EDI poruka.
DOLAZNA DATOTEKA ZA PRIJENOS
Skupina podataka koja se prenosi primatelju putem usluge eXite®.

E

E-MOBILNOST
Elektromobilnost, jednostavno rečeno, kretanje je s pomoću električne energije ili rad prijevoznih sredstava s električnim pogonom. Taj pojam obuhvaća rad električnih automobila, električnih bicikala, električnih motocikala te masovni prijevoz, kao što su električni vlakovi, tramvaji, podzemne željeznice, trolejbusi, električni autobusi, električni brodovi ili električni zrakoplovi. Zajedno s obnovljivom energijom, elektromobilnost je dio prometne infrastrukture koja pomaže u ublažavanju klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, što je preduvjet za održivi razvoj.
EAI
EAI (Enterprise Application Integration – procesna integracija aplikacija) proces je povezivanja takvih aplikacija unutar jedne organizacije kako bi se pojednostavili i automatizirali poslovni procesi u najvećoj mogućoj mjeri, uz izbjegavanje potrebe za opsežnim promjenama postojećih aplikacija ili struktura podataka. Aplikacije se mogu povezati pozadinski putem API-ja ili (rijetko) na prednjoj strani (GUI).
EANCOM
EANCOM® (European Article Number Communication) podskup je međunarodno standardiziranog standarda izvještavanja UN/EDIFACT. EANCOM® se temelji na sustavu numeriranja GS1 za fizičku identifikaciju proizvoda, adrese (tvrtke) i logističkih jedinica (GTIN [Global Trade Item Number – globalni broj trgovačke jedinice], GLN [Global Location Number – globalni lokacijski broj] i SSCC [Serial Shipping Container Code – serijski otpremničko-kontejnerski kod]). To je najrašireniji i međunarodno jedinstveni format standarda za elektroničku razmjenu poslovnih dokumenata (Edi = Electronic Data Interchange). Dodatne informacije možete pronaći na www.gs1hr.org
EBXML
ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language – elektroničko poslovanje s pomoću jezika za označavanje eXtensible) obitelj je standarda temeljenih na XML-u koje podržavaju OASIS i UN/CEFACT, čija je misija pružiti otvorenu infrastrukturu temeljenu na XML-u koja svim trgovinskim partnerima omogućuje globalno korištenje elektroničkih poslovnih informacija na interoperabilan, siguran i dosljedan način. Rad ebXML-a temelji se na ranijim radovima na ooEDI-ju (EDI orijentiranom na objekte), UML/UMM, XML tehnologijama označavanja i radu X.12 Edi „Future Vision” koji podržava ANSI X.12 Edi.
EDI
Edi (Electronic Data Interchange – elektronička razmjena podataka) potpuno je automatizirana elektronička razmjena poslovnih dokumenata između poslovnih partnera u strukturiranom obliku s jedne aplikacije izravno na drugu aplikaciju na temelju općeprihvaćenih standarda.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je svjetski standard za poruke za razmjenu elektroničkih podataka između industrija, koji su razvili Ujedinjeni narodi krajem 1980-ih. UN/EDIFACT se koristi uglavnom u FMCG sektoru, ali i u automobilskoj industriji i uključuje više od 200 različitih vrsta poruka. Koriste ga stotine tisuća tvrtki diljem svijeta.
EDIREX
Komunikacijski konektor, tanki klijent koji osigurava šifrirani prijenos dokumenata između klijenta i njegovog poštanskog pretinca na usluzi. Ovaj tanki klijent radi samo na sustavu Windows, svim verzijama poslužitelja koje podržava Microsoft.
ENGDAT
ENGDAT (Engineering Data Message) EDI je standard za elektroničku razmjenu CAD datoteka (Computer-Aided Design).
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) Sustav za integraciju internih poslovnih procesa i resursa. Pomaže u razumijevanju klijenata, učinkovitijoj proizvodnji i isporuci kvalitetnih proizvoda na vrijeme i unutar proračuna.
eXite Online Services
eXite® Online Services eXite® korisnici primaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću kao i status poslanih EDI poruka.
eXite®
eXite® mreža za poslovnu integraciju je platforma za e-poslovanje visoke dostupnosti koja korisnicima omogućuje da automatski upravljaju svim postupcima vezanima uz lanac nabave (uključujući elektroničke narudžbe, otpremnice, račune, priznanice robe, obradu povrata, izvješća o prodaji, izvješća o zalihama, logističke informacije, bankovne prijenose, obavijesti o plaćanju, bankovne izvatke računa, matične podatke). Više od 20.000 društava u Srednjoj i Istočnoj Europi koristi ovu centraliziranu platformu za razmjenu elektroničkih poslovnih dokumenata. Svake se godine obradi više od 400 milijuna transakcija putem platforme eXite®.
eXite® ID ZA RAZMJENU
eXite® ID ZA RAZMJENU je jedinstveni šesteroznamenkasti broj koji dodjeljuje eXite®, a koristi se za identifikaciju → razmjena.
eXite® TAG ID
eXite® TAG ID se koristi za uparivanje i dohvat →sesija i →događaja u eXite® sesiji.

F

FINPAY
FINPAY (Multiple interbank funds transfer message – poruka o višestrukom međubankarskom prijenosu sredstava) poruka je između financijskih institucija, pri čemu se šalje poruka o višestrukom međubankarskom prijenosu sredstava sa zahtjevom za prijenos sredstava tijekom namire referentnih poslovnih transakcija. Poruka FINPAY može se razmjenjivati izravno između financijskih institucija ili putem sustava namire. Ovisno o odnosu računa između financijskih institucija, FINPAY se može koristiti kao nalog za plaćanje i/ili kao knjižna obavijest. FINPAY se također može rabiti za izravna terećenja, akreditive, izravna terećenja i druge prijenose povezane s financijskim institucijama. Poruka o višestrukom međubankarskom prijenosu sredstava može se koristiti i za domaće i za međunarodne primjene. Temelji se na univerzalnoj praksi povezanoj s administracijom, trgovinom i prometom te ne ovisi o vrsti poslovanja ili industrije.
FIZIČKI POŠTANSKI SANDUČIĆ
→ Poštanski sandučić
FTP
FTP (File Transfer Protocol) je protokol klijent-poslužitelj koji se oslanja na dva komunikacijska kanala između klijenta i poslužitelja. To je stari protokol koji se ne bi trebao upotrebljavati za kritične aplikacije. FTP / S je osigurano proširenje koje dodaje SSL / TLS sigurnosni sloj.

G

GLN
GLN-ovi (globalni lokacijski brojevi) koriste se za identifikaciju adresa (fizički ili zakonski) koje moraju biti jasno definirane unutar opskrbnog lanca. Ovi 13-znamenkasti identifikacijski brojevi sadrže osnovni GS1 broj nakon kojeg slijedi broj specifičan za lokaciju i kontrolni broj. S pomoću GLN-a moguće je jasno identificirati fizičke lokacije i pravne osobe, što je preduvjet za elektroničko trgovanje između poslovnih partnera (npr. elektronička razmjena podataka [= EDI], što je elektronička razmjena matičnih podataka). Dodatne informacije dostupne su na www.gs1hr.org
GS1
GS1 globalna je organizacija za standarde koja razvija i održava logističke standarde (brojeve stavki, brojeve jedinica, brojeve lokacija, označavanje paleta, RFID, Edi poruke itd.). Dodatne informacije dostupne su na www.gs1hr.org.
GTIN
GTIN (Global Trade Item Number) koristi se za identifikaciju trgovačkog artikla, pri čemu se trgovački artikl smatra potrošačkom, poslovnom ili logističkom jedinicom ili uslugom na koju se odnose određeni glavni podaci i kojoj je moguće odrediti cijena, moguće ju je naručiti ili fakturirati u bilo kojem trenutku logističkog lanca. Standardne numeričke strukture GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (ili američki GTIN-12) koriste se za identifikaciju poslovnih stavki. Nositelj podataka te osnovne identifikacije može biti širok portfelj standardnih 1D i 2D simbola ili EPC/RFID oznaka, koje moraju biti jasno definirane unutar opskrbnog lanca. Ti identifikacijski brojevi sastoje se od osnovnog GS1 broja nakon kojeg slijedi broj specifičan za odgovarajuću organizacijsku stavku i kontrolni broj. Dodatne informacije dostupne su na www.gs1hr.org.
GTL
GTL (Global Transport Label – globalna transportna oznaka) koristi se za identifikaciju svakog kontejnera i manipulativne jedinice (tj. pojedinačnog kontejnera povezanog s globalnom oznakom koja identificira paletu) u automobilskoj industriji. Struktura pakiranja, uključujući korištenje mješovitih paleta, obično je definirana u ugovoru između dobavljača i postrojenja kupca. Za više informacija posjetite www.odette.org.

H

HANMOV
HANMOV (poruka o rukovanju teretom ili robom i kretanju) rabi se za određivanje kretanja robe unutar određenog skladišta ili distribucijskog centra i kupac ga obično šalje logističkom partneru ili distribucijskom centru. Ova vrsta poruke koristi se za skladišni transport između logičkih skladišta ili skladišnih centara (npr. premještanje robe u skladište oštećene robe). Nadalje, to se izvješće može koristiti i za tzv. kitting, što znači pakiranje nekoliko vrsta robe u konačni proizvod (često se koristi u ljekarnama, između ostalog).
HTTP
HTTP/HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol/Secure) protokol je za internetsku komunikaciju koji također podržava metodu šifriranja SSL/TLS. Čini osnovu B2B komunikacijskih protokola kao što su AS2 ili WS-SOAP.

I

ID ZA RAZMJENU
→ eXite® ID ZA RAZMJENU
IDOC
IDoc (Intermediate Document – prijelazni dokument) interni je format (INTERNA DATOTEKA) dokumenata za prijenos podataka SAP ERP. IDoc je sličan XML-u po namjeni, ali se razlikuje po sintaksi. Iako vam XML omogućuje da imate neke metapodatke o samom dokumentu, IDoc mora imati informacije kao što su: njegov autor, vrijeme stvaranja itd. Dok XML ima strukturu stabla u obliku oznaka koje sadrže podatke i metapodatke, IDoc koristi tablicu s podacima i metapodacima. IDOCS također ima sesiju koja opisuje sve procese kroz koje je dokument prošao ili će proći, omogućujući praćenje i ispravljanje pogrešaka u statusu dokumenta.
IFTMAN
IFTMAN (poruka o dolasku) šalje pružatelj usluga prosljeđivanja ili prijevoza primatelju pošiljke, uključujući pojedinosti o njegovoj isporuci. Poruka se također može rabiti kao potvrda isporuke. Svaka poruka uvijek odgovara jednoj pošiljci.
IFTMIN
IFTMIN (Transport Instruction – uputa o transportu) poruka je prema standardu EDIFACT u kojoj pošiljatelj izdaje uputu o otpremnim ili transportnim uslugama za pošiljku, pod dogovorenim uvjetima, za ugovornu stranu koja ugovara otpremne ili transportne usluge.
IMAP
Omogućuje pristup e-pošti gdje god se korisnik nalazio, s bilo kojeg uređaja. Kada korisnici čitaju poruku e-pošte s pomoću IMAP protokola, poruka se zapravo ne preuzima i pohranjuje na računalu, već se čita s usluge e-pošte. To omogućuje korisnicima da provjere svoju e-poštu bilo gdje u svijetu s pomoću različitih uređaja kao što su telefon, računalo, tablet itd.
IN-HOUSE (INTERNE) DATOTEKE
Interne datoteke univerzalni su nositelji sadržaja podataka koji odgovaraju određenom formatu dokumenta Edi koji se razmjenjuje među partnerima. Interne datoteke mogu se uvesti ili izvesti iz internog ERP sustava (na primjer u formatima .csv, .txt, xml,...).
INSDES
INSDES (uputa za otpremu – uputa za isporuku) poruka je u skladu sa standardom EDIFACT koju pošiljatelj koristi za informiranje poslovnog partnera (obično pružatelja logističkih usluga) koji upravlja naručenom robom o potrebnom uklanjanju i isporuci robe krajnjem primatelju prema danim uputama. Ta se poruka također može koristiti za pružanje informacija od dobavljača kupcu o zahtjevu za otpremu (isporuku) prethodno naručene robe. Poruka također omogućuje korisnicima slanje uputa za isporuku robe na više mjesta isporuke unutar jednog dokumenta. To se izvješće može koristiti i za identifikaciju robe, lokacije dostave, datume isporuke i druge informacije kao što su uključene strane ili uvjeti isporuke. Za identifikaciju robe koriste se GTIN kodovi ili paletne oznake sa serijskim kodom logističke jedinice SSCC u slučaju isporuke paletama. Globalni lokalizacijski kodovi GLN koriste se za identifikaciju uključenih strana.
INTERNETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KORISNIKE
Internetski informacijski sustav za korisnike je online sučelje putem kojeg eXite® korisnici dobivaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću, kao i o statusu EDI poruka koje su poslali.
INVOIC
INVOIC (račun) poruka je u skladu sa standardom EDIFACT koji se koristi za razmjenu informacija o naplati, koju dobavljač obično šalje kupcu. U području robe koja se brzo kreće često je popraćena elektroničkim potpisom, dok je u automobilskoj industriji široko rasprostranjena mogućnost samostalne naplate (račun koji izdaje kupac u ime dobavljača).
INVRPT
INVRPT (izvješće o inventuri) izvješće je u skladu sa standardom EDIFACT koje kupac šalje dobavljaču, a namijenjeno je prenošenju informacija o trenutačnom, planiranom ili ciljanom statusu robe u trgovinama ili skladištima kupca. Izvješće obuhvaća informacije o stanju zaliha pojedinih proizvoda na pojedinim lokacijama te podatke o količini prodane ili pak novoprimljene robe. U izvješću kupac može navesti i naručenu količinu te podatke o kretanju robe (npr. količinu povrata, dodatno zatraženu robu ili usporedbu naručenih i primljenih količina). U automobilskoj industriji, s druge strane, tom porukom dobavljač obavještava kupca koliko materijala ili proizvoda ima na zalihama iz izvornog povlačenja kao kontrolnog mehanizma.
IoT
IoT (internet stvari) „mreža” je fizičkih elektroničkih uređaja automobila, kućanskih aparata, mobilnih telefona i drugih uređaja opremljenih softverom, senzorima ili senzorima i mrežnom povezanošću. Ta mrežna povezanost omogućuje takvim uređajima međusobno povezivanje i razmjenu podataka.
ISDN
ISDN (Integrated Services Digital Network – digitalna mreža s integriranim uslugama) skup je svjetskih komunikacijskih standarda za istovremeni digitalni prijenos glasa, videa, podataka, paketa i drugih mrežnih usluga korištenjem javne telefonske mreže u digitalnom formatu. Nastala je kao rezultat nastojanja za jedinstvenom komunikacijskom mrežom za prijenos i povezivanje svih usluga u jedinstvenom obliku.
IZLAZNI PODACI
Izlazni podaci su skupina podataka koji se prenose tijekom prijenosa na eXite® sustav. Izlazni podaci mogu se sastojati od bilo kojeg broja → razmjena.

J

JIS
JIS (just in sequence) je strategija inventara koja unapređuje proces JIT (just-in-time). Komponente i dijelovi dolaze na proizvodnu liniju točno (u slijedu) kada ih treba montirati. JIS procesi značajno povećavaju učinkovitost i produktivnost u proizvodnom procesu. Oni zahtijevaju preciznu razmjenu informacija o isporuci i raspoređivanju koje se obično prenose putem EDI-ja.
JIT
JIT (Just-in-time) je strategija inventara koja je razvijenog u japanskom proizvođaču automobila Toyota u 1970-ima. U montažnim crtama organiziranim s JIT procesima, dijelovi se isporučuju kada ih zahtijeva proizvodni proces, čime se eliminira potreba za zalihama i skladištenjem.

K

KORISNIK

Korisnici su EDITEL-ovi klijenti koji koriste eXite® uslugu.

L

LOG
Log je zapisnik svih aktivnosti u sustavu koje se mogu pregledavati putem internetskog sučelja.
LOGIČNI POŠTANSKI SANDUČIĆ
→ Poštanski sandučić

M

MDN
MDN (Message Disposition Notifications – obavijesti o statusu poruke) potvrde su koje primatelj elektronički potpisuje i koje služe kao dokaz pošiljatelju da je primljena EDI poruka. Ta vrsta potvrde koristi se za komunikacijske procese koji se oslanjaju na protokol AS2.
MMOG/LE
MMOG/LE (Global Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation – procjena globalnih smjernica / logistike za upravljanje materijalima) sveobuhvatan je skup poslovnih procesa povezanih s upravljanje materijalima i logistikom. Stvoren je za automobilsku industriju, ali se može koristiti i za druge industrije. Više informacija dostupno je na www.odette.org/mmog.

N

NADIMAK
→ Poštanski sandučić

O

OAGi
OAGi (Open Access Group Incorporated) standard je interoperabilnosti XML-a i podatkovni model koji pruža Open Access Group, koji podržava elektroničku razmjenu podataka, posebno poslovnih dokumenata.
ODETTE
Odette (the Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe) je paneuropska platforma za suradnju i usluge koja radi za cijelu automobilsku mrežu. Mreža nastoji okupiti stručnjake opskrbnog lanca i tehnološke stručnjake za stvaranje standarda, razviti najbolje prakse i pružati usluge koje podupiru automobilsku industriju u svom poslovanju. ODETTE je stvorio nekoliko standardiziranih EDI poruka za automobilsku industriju koje se široko koriste u sektoru.
OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer – izvorni proizvođač opreme) tvorac je ili proizvođač konačnog proizvoda u automobilskoj industriji, na primjer Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, KIA, Hyundai, Fiat, Peugeot ili Jaguar Land Rover (JLR).
OFTP
OFTP (Odette File Transfer Protocol – protokol prijenosa datoteka Odette) protokol je napravljen 1986. godine, koji se uglavnom koristi u automobilskoj i proizvodnoj industriji. Dizajniran je u duhu modela Open System Interconnection (OSI), koristeći mrežnu uslugu koju pruža preporuka CCITT X.25.
OFTP2
OFTP2 je 2007. godine kreirala organizacija Data Interchange kao specifikacija za siguran prijenos poslovnih dokumenata preko Interneta, ISDN i X.25 mreža s dodatnim sigurnosnim opcijama. Djeluje kao P2P (točka-točka), tj. veza točka-točka ili se može koristiti neizravno, s pomoću mreže VAN (mreža dodane vrijednosti). OFTP 2 može šifrirati i digitalno potpisati podatke o porukama, zahtijevati potpisane račune i nudi visoku razinu kompresije podataka. Sve te usluge dostupne su kada se koriste preko protokola TCP/IP, X.25/ISDN ili izvornog X.25. Kada se koristi na TCP/IP mreži kao što je internet, dodatna sigurnost na razini sesije dostupna je s pomoću protokola OFTP 2 putem protokola Transport Layer Security (TLS).
OMOTNICA
Svaka se Edi poruka može identificirati po omotnici. Omotnica obično sadrži, uz podatke o adresi pošiljatelja i primatelja (u obliku GLN-a ili ODETTE ID-ja), datum i vrijeme stvaranja omotnice te vrstu poruke. Omotnice mogu biti u formatu EDIFACT ili XML.
ORDCHG
ORDCHG (Order Change Request – zahtjev za promjenom narudžbe) poruka je koju kupac šalje dobavljaču kao informaciju o promjenama u narudžbi. Ta vrsta poruke obično se koristi za isporuke planirane unaprijed.
ORDRSP
ORDRSP (Order Response – odgovor na narudžbu) poruka je koju dobavljač šalje kupcu kao potvrdu narudžbe. U doslovnom smislu riječi, ta je vrsta poruke potvrda stavke o tome što dobavljač treba isporučiti iz narudžbe, što ne isporučiti ili prilagoditi količinu stavke koju mogu pokriti.

P

P2P PROTOKOL
Protokol P2P (Peer to Peer) ili klijent-klijent označava vrstu računalne mreže u kojoj pojedini klijenti (korisnici) komuniciraju izravno jedni s drugima. Suprotno tome je klijent-poslužitelj, u kojem pojedini klijenti uvijek komuniciraju sa središnjim poslužiteljem ili poslužiteljima, putem kojih komuniciraju i s drugim klijentima, primjerice besprijekornim komunikacijskim procesima s mrežom eXite® Business Integration Network. Sustav eXite® podržava sve P2P komunikacijske funkcije i osigurava maksimalnu sigurnost i kvalitetu tijekom prijenosa podataka.
PARTNER
Partneri su svi sudionici u razmjeni poruka korištenjem EDI-ja, odnosno svi primatelji i pošiljatelji.
PAYMUL
PAYMUL (MULtiple PAYment order message – poruka o višestrukom platnom nalogu) poruka je u kojoj naručitelj (ili platitelj ili zastupnik u ime naručitelja) šalje višestruki nalog za plaćanje ugovornoj banci kako bi uputio ugovornu banku da otpiše računovodstvene stavke za naručitelja i osigura plaćanje određenih iznosa nekoliko primatelja plaćanja (ili primatelja plaćanja) u namiri referentne poslovne transakcije. U tom dokumentu pojam „naručitelj” odnosi se na naručitelja ili platitelja ili agenta koji djeluje (šalje) u ime naručitelja. Slično tome, pojam „primatelj plaćanja” odnosi se na primatelja plaćanja ili primatelja plaćanja ili zastupnika koji djeluje u ime primatelja plaćanja.
PDF
PDF (Portable Document Format) format je datoteke koji je razvio Adobe za pohranu dokumenata neovisno o softveru i hardveru na kojem su izrađeni. PDF datoteka može sadržavati i tekst i slike, a format osigurava da će bilo koji dokument izgledati isto na svim uređajima. PDF dokumenti mogu se izraditi i u komercijalnom softveru Acrobat tvrtke Adobe i u drugim programima (ali često samo kao izvoz u PDF). Pregledavanje je lakše, postoje slobodno dostupni preglednici za mnoge platforme, najpoznatiji je službeni preglednik matične tvrtke Adobe Reader. PDF datoteke imaju ekstenziju .pdf ili .PDF
PIDX
PIDX (Petroleum Industry Data Exchange) organizacija je koja razvija zahtjeve EDI podataka za naftnu (naftnu i plinsku) industriju i predstavlja industriju u pogledu održavanja standarda X12. PIDX definira format za poslovne procese koji uključuju formate podataka te tijekove koristeći metode prijevoza i sigurnost koju određuje PIDX. Procesi koje određuje PIDX služe kao okviri za poslovne tokove u sustavima poslovnih partnera.
PODACI O RAČUNOVODSTVU
Odnose se na informacije o količini za fakturiranje.
POP3
POP3 (Post Office Protocol 3) najnovija je verzija internetskog protokola za preuzimanje poruka e-pošte. To je aplikacijski protokol koji radi preko TCP/IP veze.
POPIS ADRESA
Popisi adresa su skup raznih adresa primatelja. Kada se EDI poruka pošalje na neki popis adresa, dobit će je svi primatelji s popisa.
POTVRDA

To je potvrda da je poruka poslana. U → eXite® online uslugama korisnici platforme eXite® mogu odabrati žele li dobivati takve potvrdne poruke o poslanim ili proslijeđenim porukama putem e-maila, EDIFACT-a ili XML-a.

POŠILJATELJ
Pošiljatelj je pošiljatelj poruka koji šalje poruke koristeći EDI.
POŠTANSKI SANDUČIĆ
Poštanski sandučić koristi se za spremanje primljenih EDI poruka. Fizički poštanski sandučić odnosi se na lokaciju gdje se te poruke spremaju. Poštanski sandučić može se sastojati od maks. 15 alfanumeričkih znakova. U sklopu usluge eXite® poštanski se sandučić označava → GLN-om. Logični poštanski sandučić koristi se za dodjeljivanje adresa korisnicima i mora se mapirati u fizički poštanski sandučić. Zato se to zove i "pseudonim" ili "nadimak".
PRICAT
PRICAT (PRIce Catalog – katalog cijena), poruka koja omogućuje prijenos informacija o cijenama i kataloškim detaljima robe i usluga koje prodavatelj nudi kupcu. Kupac također može poslati poruku prodavatelju. To može biti odgovor (prihvaćanje ili odbijanje) na prethodno primljenu poruku o cijeni ili prodajnom katalogu ili obavijest o dogovorenoj cijeni.
PRIMATELJ
Primatelj je onaj koji prima EDI poruku. Odredišni poštanski pretinac ili odredišni pristupnik (unutarnji ili vanjski) određuje se oznakom primatelja u poruci EDI.
PRISTUPNICI
Pristupnici se rabe za razmjenu elektroničkih podataka trećih strana povezanih s mrežom eXite®. (izlazna veza)
PSEUDONIM
→ Ulazni spremnik

R

RAZMJENA
Razmjena se odnosi na informacijski paket EDI poruka (u EDIFACT formatu: UNB do UNZ), kao što je, primjerice, narudžba ili račun.
RAČUN
eXite® korisnički račun je korisnički račun društva koje koristi eXite® uslugu. Jedan korisnički račun može imati nekoliko → poštanskih sandučića.
RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo je postupak fakturiranja usluga.
RECADV
RECADV (RECeiving ADVice) poruka je u formatu EDIFACT namijenjena za slanje izjava o primitku robe. To je izvješće posebno korisno u slučaju da dobavljač izda i pošalje EDI fakturu za koju je RECADV relevantan izvor informacija.
REMADV
REMADV (REMittance ADVice – obavijest o uplati), ili dopis o likvidaciji, poruka je u formatu EDIFACT koju kupac šalje dobavljaču obavještavajući ga da će se provesti plaćanje za isporučene proizvode ili usluge. Osim toga, REMADV korisnicima omogućuje uključivanje nekoliko različitih transakcija fakturiranja, ali s jednim datumom plaćanja. Kao rezultat toga, dobavljači će točno znati kada će primiti novac i stoga mogu bolje planirati i upravljati svojom financijskom situacijom.
RETANN
RETANN (Return Announcement – obavijest o povratu) poruka je koju kupac šalje dobavljaču obavještavajući ga o vrsti robe i iz kojeg razloga će isporučena roba biti vraćena (za popravak, oštećena, pogrešno isporučena, istekao jamstveni rok...).
RETINS
RETINS (Return Instructions – upute o povratu) poruka je da kupac ili prijevoznik obavještava dobavljača hoće li i kako će roba biti vraćena. S pomoću ovog izvješća dobavljač može biti obaviješten, na primjer, hoće li se roba vratiti, popraviti, zbrinuti, koji način prijevoza će se koristiti, tko će pokriti troškove prijevoza itd.
ROSETTANET
Standard RosettaNet definira dokumente elektroničke trgovine i protokole razmjene kao dio elektroničke razmjene podataka (Edi). Standard RosettaNet temelji se na XML-u i definira smjernice za poruke, sučelja za poslovne procese i implementacijske okvire za interakcije između tvrtki.

S

SEGMENT
Segmenti su logički dijelovi poruka formata UN/EDIFACT koje se identificiraju troslovnom šifrom. Na primjer, segment „UNH” identificira početak dokumenta unutar razmjene podataka.
SESIJA
Pri korištenju eXite® usluga sesija je vrijeme koje je proteklo između korisnikove prijave i odjave.
SFTP
SFTP (SSH File Transfer Protocol) mrežni je protokol koji omogućuje pristup datotekama, prijenos datoteka i upravljanje datotekama putem SSH-a.
SKUP ZNAKOVA
Skup znakova odnosi se na pismo koje koriste primatelj ili pošiljatelj. Ako se koriste različita pisma (npr. latinički ili ćirilični skup znakova), poruke će se promijeniti u standardni format.
SLSRPT
SLSRPT (Sales Data Report – izvješće o podacima o prodaji) izvješće je koje se koristi za distribuciju podataka o prodaji za jednu ili više lokacija tijekom određenog razdoblja. Prodavatelj ga obično šalje svojim dobavljačima, ali ga može generirati i koordinator prodaje ili distribucijski centar te poslati izravno proizvođaču ili dobavljaču treće strane koji djeluje u ime partnera sudionika.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) internetski je protokol namijenjen prijenosu poruka e-pošte. Iako poslužitelji e-pošte i drugi releji za komunikaciju e-pošte koriste SMTP za slanje i primanje poruka e-pošte, aplikacije na razini korisnika obično koriste SMTP samo za slanje poruka na poslužitelj e-pošte za daljnji prijenos. Klijentske aplikacije uglavnom koriste IMAP ili POP3 za dohvaćanje poruka.
SQL
SQL (Structure Query Language) standardizirani je programski jezik koji se koristi za upravljanje relacijskim bazama podataka i obavljanje različitih operacija na podacima u njima. To je osobito korisno kada se radi sa strukturiranim podacima, tj. podacima koji uključuju odnose između entiteta i varijabli.
SSCC
SSCC (Serial Shipping Container Code) koristi se za identifikaciju logističke jedinice, na primjer palete ili kontejnera. To je 18-znamenkasta numerička struktura u obliku barkoda, koja je dio svake GS1 logističke etikete za jednostavno učitavanje uređaja za čitanje u skladišta, čime se ubrzava primitak robe.

T

TAG ID
→ eXite® TAG-ID
TIER1
Dobavljači TIER1 (razina 1) skupina su dobavljača koji isporučuju kompletne dijelove ili sustave, kao što su nadzorne ploče, upravljači itd., izravno izvornom proizvođaču opreme (OEM) za konačni završetak proizvodnje vozila. Osim tih dobavljača, postoje i logističke tvrtke na razini TIER1 koje pružaju pravovremene isporuke proizvođačima originalne opreme u ime dobavljača.
TIER2
Dobavljači TIER2 (razina 2) skupina su dobavljača koji dobavljačima TIER1 isporučuju komponente ili dijelove sustava, kao što su kontrole na armaturnoj ploči, plastični dijelovi, čipovi za zračne jastuke itd., za konačno dovršenje dijela ili sustava. Dobavljač TIER2 također može biti kupac drugog dobavljača TIER2, koji će, primjerice, strojno izraditi ili prešati dio za njih (na primjer, dodavanje navoja na čeličnu osovinu) ili također izravno isporučiti dijelove proizvođačima originalne opreme (na primjer, pričvršćivači).
TIER3
Dobavljači TIER3 (razina 3) skupina su dobavljača koji dobavljaju materijale, kao što su čelik, plastični granulati itd., dobavljačima TIER2 za proizvodnju komponente ili dijela sustava.
TRADACOMS
Tradacoms je rani standard za EDI i prvenstveno se koristi u Velikoj Britaniji.
TXT
Datoteka formata TXT standardni je tekstualni dokument koji sadrži običan tekst. Može se otvoriti i uređivati u bilo kojem programu za uređivanje teksta ili uređivaču teksta.

V

VDA
VDA, Njemačka udruga automobilske industrije (VDA = Verband der Automobilindustrie) sastoji se od više od 620 tvrtki uključenih u proizvodnju za automobilsku industriju u Saveznoj Republici Njemačkoj. Članovi su podijeljeni u tri skupine proizvođača: proizvođači automobila, dobavljači automobila i prikolica, specijalna tijela, autobusi. VDA trenutačno ima oko 35 radnih skupina, koje u nekim slučajevima osnivaju vlastiti pododbor ili ad hoc radnu skupinu.
VDA4905
VDA4905, standardizirana EDI poruka za prijenos naloga za isporuku od OEM-a do dobavljača, tzv. Lieferabruf na njemačkom.
VDA4915
VDA4915, standardizirana EDI poruka za prijenos detaljnih poziva od OEM-a do dobavljača, tzv. Feinabruf na njemačkom jeziku. VDA4915 / 2 je standardizirana EDI poruka za poziv na temelju ODETTE poruke DELINS (Delivery instruction).

W

Web-EDI
Web EDI je troškovno učinkovito rješenje za male i srednje dobavljače za razmjenu EDI poruka s klijentima i idealno rješenje za OEM-ove za povezivanje svih poslovnih partnera putem EDI-ja bez obzira na veličinu dobavljača.

X

X.12
ANSI X.12 (American National Standards Institute) predstavlja EDI standard koji je 1979. godine razvila podružnica ASC-ja (Akreditirani odbor za standarde X12), koji se koristi uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
X.400
X.400 je e-mail sustav koji također koriste neke europske zemlje (uključujući Njemačku, Francusku i Nizozemsku) za EDI razmjenu podataka.
XML
Extensible Markup Language (XML) je format koji se koristi u transakcijama među aplikacijama kojeg je razvio i standardizirao World Wide Web Consortium (W3C).
XML ADRESS CONTAINER
XML Address Container koristi se za slanje nestrukturiranih podataka putem platforme eXite®.
XSL
XSL (Extensible Stylesheet Language) obitelj je jezika za opisivanje načina na koje je XML datoteke potrebno formatirati i pretvoriti. Obuhvaća tri jezika, XSL Transformation (XSLT) – XML jezik za pretvaranje XML dokumenata, XSL Formatting Objects (XSL-FO) – XML jezik za određivanje vizualnog oblikovanja XML dokumenata i XML Path (XPath, „jezik za puteve u XML-u”) – jezik za adresiranje dijelova XML dokumenta, koji sam po sebi nije XML jezik. Koristi se, primjerice, unutar XSLT-ja. Specifikacije tih triju jezika dostupne su u obliku preporuka W3C-ja.

Z

ZAPISNIK
Zapisnik je protokol svih aktivnosti u sustavu eXite® koje se mogu pregledati putem internetskog sučelja.
ZIP
arhivski je format datoteke koji podržava kompresiju podataka bez gubitaka. ZIP datoteka može obuhvaćati jednu ili više datoteka ili direktorija koji su možda komprimirani. Format ZIP datoteke omogućuje različite algoritme kompresije, iako je DEFLATE najčešći. Taj je format izvorno stvoren 1989. godine i prvi put je implementiran u alatu PKZIP tvrtke PKWARE, Inc. kao zamjena za prethodni format kompresije ARC Thoma Hendersona. ZIP format su zatim brzo podržali mnogi softverski alati osim PKZIP-a.
Aktivirajte kolačiće u postavkama preglednika kako biste koristili ovu web stranicu u cijelosti.
Trenutno koristite zastarjeli preglednik koji uzrokuje moguće sigurnosne nedostatke i smanjuje korisničko iskustvo.
learn how to easily update your browser.