+ 385 (0) 1 379 42 96
TEHNIČKA PODRŠKA +385 (0) 99 39 62 020
EDI-SAVJETOVANJE  +385 (0) 99 68 97 128

EDI Rječnik

EDI Rječnik prikazuje opise najvažnijih tehničkih uvjeta, kada je u pitanju EDI – elektronička razmjena podataka. Za daljnje informacije molimo kontaktirajte nas putem telefona +385 1 379 4296 ili na e-mail info@editel.hr.

D

DATOTEKA ZA REVIZIJU SESIJE
Datoteke za reviziju sesije uključuju povijest svih poslanih i primljenih poruka. Dostupne su eXite® korisnicima tijekom svake eXite® sesije. One su dokaz prijenosa podataka. Nadalje, omogućuju korisnicima da pregledaju jesu li sve provedene transakcije bile točne i potpune.
DOGAĐAJ
Događaji su radnje tijekom eXite® sesije, kao što je slanje EDI poruka.
DOLAZNA DATOTEKA ZA PRIJENOS
Skupina podataka koja se prenosi primatelju putem usluge eXite®.

E

EANCOM®

EANCOM® (European Article Number Communication) je podskup međunarodno standardizirane norme za poruke UN/EDIFACT. EANCOM® je utemeljen na GS1 numeričkom sustavu za fizičku identifikaciju proizvoda, adrese (društva) i logističkih jedinica (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] i SSCC [Serial Shipping Container Code]). To je najčešće korišten i međunarodno jedinstven standardni format za elektroničku razmjenu poslovnih dokumenata (EDI- Electronic Data Interchange).

Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je svjetski standard za poruke za razmjenu elektroničkih podataka između industrija, koji su razvili Ujedinjeni narodi krajem 1980-ih. UN/EDIFACT uključuje više od 200 različitih vrsta poruka i koristi ga više od 300.000 društava diljem svijeta.
eXite Online Services
eXite® Online Services eXite® korisnici primaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću kao i status poslanih EDI poruka.
eXite®
eXite® mreža za poslovnu integraciju je platforma za e-poslovanje visoke dostupnosti koja korisnicima omogućuje da automatski upravljaju svim postupcima vezanima uz lanac nabave (uključujući elektroničke narudžbe, otpremnice, račune, priznanice robe, obradu povrata, izvješća o prodaji, izvješća o zalihama, logističke informacije, bankovne prijenose, obavijesti o plaćanju, bankovne izvatke računa, matične podatke). Više od 20.000 društava u Srednjoj i Istočnoj Europi koristi ovu centraliziranu platformu za razmjenu elektroničkih poslovnih dokumenata. Svake se godine obradi više od 400 milijuna transakcija putem platforme eXite®.
eXite® ID ZA RAZMJENU
eXite® ID ZA RAZMJENU je jedinstveni šesteroznamenkasti broj koji dodjeljuje eXite®, a koristi se za identifikaciju → razmjena.
eXite® TAG ID
eXite® TAG ID se koristi za uparivanje i dohvat →sesija i →događaja u eXite® sesiji.

F

FIZIČKI POŠTANSKI SANDUČIĆ
→ Poštanski sandučić

G

GLN

GLN-ovi (Global Location Numbers) se koriste za identifikaciju adresa (fizički ili pravno) koje je potrebno utvrditi unutar lanca nabave. Ti identifikacijski brojevi od 13 znamenaka uključuju osnovni GS1 broj, nakon kojeg slijedi broj koji je specifičan za lokaciju te znamenka provjere. Korištenjem GLN-a jasno se identificiraju fizičke lokacije i pravne osobe, što je preduvjet za jake e-prodajne aktivnosti između maloprodajnih partnera (npr. razmjena elektroničkih podataka (EDI), elektronička razmjena matičnih podataka).

Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

GS1

GS1 je svjetska normatizacijska organizacija za razvoj i održavanje logističkih standarda (brojevi artikala, brojevi jedinica, brojevi lokacija, oznake za palete, RFID oznake, EDI poruke itd.).

Za dodatne informacije posjetite www.gs1hr.org

I

ID ZA RAZMJENU
→ eXite® ID ZA RAZMJENU
INTERNA DATOTEKA
Interne datoteke su interni formati podataka koji ne odgovaraju nijednom EDI formatu, a mogu se importirati ili eksportirati iz internog ERP sustava (kao što je csv ili txt).
INTERNETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KORISNIKE
Internetski informacijski sustav za korisnike je online sučelje putem kojeg eXite® korisnici dobivaju informacije o njihovom poštanskom sandučiću, kao i o statusu EDI poruka koje su poslali.
IZLAZNI PODACI
Izlazni podaci su skupina podataka koji se prenose tijekom prijenosa na eXite® sustav. Izlazni podaci mogu se sastojati od bilo kojeg broja → razmjena.

K

KORISNIK

Korisnici su EDITEL-ovi klijenti koji koriste eXite® uslugu.

L

LOGIČNI POŠTANSKI SANDUČIĆ
→ Poštanski sandučić

M

MDN
Obavijesti o statusu poruke (MDN) su potvrde koje je potpisao primatelj, a služe kao dokaz pošiljatelju da je EDI poruka primljena.

N

NADIMAK
→ Poštanski sandučić

O

OMOTNICA
Svaku se EDI poruku može prepoznati po njezinoj omotnici, koja obično sadrži informacija o adresi. Omotnice mogu biti u EDIFACT ili XML formatu.

P

P2P PROTOKOL
P2p (peer to peer) eXite® protokol osigurava neometane komunikacijske postupke putem eXite® mreže za poslovnu integraciju. Podržava sve eXite® funkcionalnosti i osigurava maksimalnu sigurnost i kvalitetu tijekom prijenosa podataka.
PARTNER
Partneri su svi primatelji i pošiljatelji EDI poruka.
PODACI O RAČUNOVODSTVU
Odnose se na informacije o količini za fakturiranje.
POPIS ADRESA
Popisi adresa su skup raznih adresa primatelja. Kada se EDI poruka pošalje na neki popis adresa, dobit će je svi primatelji s popisa.
POTVRDA

To je potvrda da je poruka poslana. U → eXite® online uslugama korisnici platforme eXite® mogu odabrati žele li dobivati takve potvrdne poruke o poslanim ili proslijeđenim porukama putem e-maila, EDIFACT-a ili XML-a.

POŠILJATELJ
Pošiljatelj se odnosi na onoga koji šalje EDI poruke.
POŠTANSKI SANDUČIĆ
Poštanski sandučić koristi se za spremanje primljenih EDI poruka. Fizički poštanski sandučić odnosi se na lokaciju gdje se te poruke spremaju. Poštanski sandučić može se sastojati od maks. 15 alfanumeričkih znakova. U sklopu usluge eXite® poštanski se sandučić označava → GLN-om. Logični poštanski sandučić koristi se za dodjeljivanje adresa korisnicima i mora se mapirati u fizički poštanski sandučić. Zato se to zove i "pseudonim" ili "nadimak".
PRIMATELJ
Ciljni poštanski sandučić ili ciljni pristupnik (interni ili eksterni) unutar EDI poruke utvrđuje se identificiranjem primatelja.
PRISTUPNIK
Pristupnici se koriste za elektroničku razmjenu podataka trećih osoba spojenih na eXite®.
PSEUDONIM
→ Ulazni spremnik

R

RAZMJENA
Razmjena se odnosi na informacijski paket EDI poruka (u EDIFACT formatu: UNB do UNZ), kao što je, primjerice, narudžba ili račun.
RAČUN
eXite® korisnički račun je korisnički račun društva koje koristi eXite® uslugu. Jedan korisnički račun može imati nekoliko → poštanskih sandučića.
RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo je postupak fakturiranja usluga.

S

SEGMENTI
Segmenti su logični dijelovi → UN/EDIFACT poruka koji se označavaju kodovima od tri znaka koji su samo slova. Primjerice, segment "UNH" označava početak dokumenta unutar → razmjene.
SESIJA
Pri korištenju eXite® usluga sesija je vrijeme koje je proteklo između korisnikove prijave i odjave.
SKUP ZNAKOVA
Skup znakova odnosi se na pismo koje koriste primatelj ili pošiljatelj. Ako se koriste različita pisma (npr. latinički ili ćirilični skup znakova), poruke će se promijeniti u standardni format.

T

TAG ID
→ eXite® TAG-ID

X

X.12
X.12 je nacionalni EDI standard koji se koristi u SAD-u i Kanadi. Velika američka društva traže od svojih međunarodnih dobavljača da koriste taj standard.
X.400
X.400 je e-mail sustav koji također koriste neke europske zemlje (uključujući Njemačku, Francusku i Nizozemsku) za EDI razmjenu podataka.
XML
Extensible Markup Language (XML) koristi se za predstavljanje i opis strukturiranih podataka. U EDI-ju se koristi i za predstavljanje elektroničkih poslovnih podataka.
XML ADRESS CONTAINER
XML Address Container koristi se za slanje nestrukturiranih podataka putem platforme eXite®.

Z

ZAPISNIK
Zapisnik je protokol svih aktivnosti u sustavu eXite® koje se mogu pregledati putem internetskog sučelja.
Aktivirajte kolačiće u postavkama preglednika kako biste koristili ovu web stranicu u cijelosti.
Trenutno koristite zastarjeli preglednik koji uzrokuje moguće sigurnosne nedostatke i smanjuje korisničko iskustvo.
learn how to easily update your browser.