+ 385 (0) 1 379 42 96
TEHNIČKA PODRŠKA +385 (0) 1 646 35 91
EDI-SAVJETOVANJE  +385 (0) 91 396 2901

8. GS1 Konferencija – poslovna zajednica definirala je korake prema digitalizaciji

 8. GS1 Konferencija

Održana 8. GS1 konferencija

Sarajevo, 30. svibnja 2024. godine – U Hotelu Hills u Sarajevu uspješno je održana 8. GS1 Konferencija pod nazivom „Digitalna ekspanzija: Put BiH u bespapirno poslovanje“. Konferencija je okupila preko 260 sudionika iz privatnog i javnog sektora s ciljem istraživanja mogućnosti i koraka prema digitalnoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Konferenciju je otvorio Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine. Istaknuo je važnost digitalne transformacije za konkurentnost domaćih kompanija na globalnom tržištu. Poslao je  jasnu poruku da se ne trebamo bojati upotrebe digitalnih alata. „Kao dio Međunarodne GS1 organizacije, GS1 Bosna i Hercegovina je na izvoru informacija i pruža podršku u implementaciji standarda i praksi koje doprinose efikasnijem i konkurentnijem poslovanju“, poručio je Turković.

Almir Badnjević, direktor IDDEEA, naglasio je značaj elektroničkog potpisa kao ključnog alata za osiguranje sigurnih i pravno valjanih transakcija u digitalnom okruženju. „Elektronički potpis nije samo tehničko rješenje, već i temeljni element za izgradnju povjerenja u digitalne procese“, rekao je Badnjević. Cilj elektroničkog potpisa je značajno unaprijediti efikasnost poslovanja, smanjiti birokratske prepreke i omogućiti brži i sigurniji protok informacija između poslovnih subjekata i državnih institucija.

U tijeku konferencije obrađene su teme:

Elektronička razmjena podataka (EDI) i e-Račun

Pružatelji EDI usluga prezentirali su praktične primjere situacije na BiH tržištu i korake prema uspostavljanju elektroničke razmjene podataka, važnost GS1 standarda u ovim procesima i potrebnu interoperabilnost.

Alisa Hodžić, rukovoditeljica EPM službe iz BH Telecoma, istaknula je značaj napredne digitalne infrastrukture kao ključnog faktora za uspjeh digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. „U suradnji s tehnološkim partnerima, BH Telecom provodi promjene i unapređenja, posebno u kontekstu e-fakturiranja. Kao aktivni sudionik u digitalnoj transformaciji, BH Telecom se ne ističe samo kao pružatelj usluga, već i kao inovator i lider koji promovira nove digitalne procese“, istaknula je Hodžić. Naglašena je važnost partnerstva i suradnje u ostvarivanju tehnološkog napretka i efikasnosti, što doprinosi ekonomskom rastu i povećanju konkurentnosti gospodarstva.

Primjena GS1 standarda i 2D kodova

Prikazani su praktični primjeri upotrebe QR kodova, koji su vezani za QR plaćanje, upotrebu u logistici, proizvodnji i mnogi drugi primjeri. Posebno zanimljiva bila je prezentacija kompanije Penny plus d.o.o. Sarajevo koja je, koristeći QR kodove i standard GS1 Digital Link, riješila problem unapređenja korisničkog iskustva na inovativan način. Njihovo rješenje ne samo da poboljšava korisničko iskustvo, već i smanjuje nepotrebne povrate robe, pružajući kupcima sigurnost i pouzdanost prilikom online kupovine.

Digitalne putovnice proizvoda (DPP)

Po prvi puta na BiH tržištu obrađena je tema Digitalnih putovnica proizvoda (DPP). „Digitalna putovnica proizvoda je inicijativa proizašla iz EU direktive o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Ovaj digitalni alat dodaje se proizvodima u obliku QR koda koji sadrži GS1 standarde i koji se može skenirati. Prema trenutnom stanju, svi proizvodi koji će se nalaziti na teritoriju EU morat će imati DPP do 2030. godine“, naglasio je Haris Poturković, viši stručni suradnik za IT iz GS1 Bosne i Hercegovine.

„Putovnica sadrži detaljne informacije o sirovinama, emisijama CO2, proizvodnji i reciklaži. Omogućava transparentnost i praćenje cijelog životnog ciklusa proizvoda, što je korisno za potrošače, regulatore i kompanije. Primjenjivat će se na skoro sve proizvode i uvodi se po određenom rasporedu. Prva grupa proizvoda bit će baterije, tekstil, deterdženti.“

Prezentiran je prvi pilot projekt koji je kompanija Alma Ras d.o.o. Olovo realizirala s GS1 Bosne i Hercegovine, kreirajući Digitalne putovnice proizvoda za bijele majice iz svoje kolekcije, te tako postala pionir u prezentiranju ove tehnologije na BiH tržištu. Također, prikazan je primjer i multinacionalne kompanije H&M u upotrebi DPP-a.

Sljedivost proizvoda

Ema Lovšin iz kompanije OriginTrail predstavila je kako OriginTrail i GS1 standardi osiguravaju provjerljivost informacija, omogućujući AI pouzdane podatke za bolju sljedivost i interakciju s potrošačima, te kako BiH kompanije mogu slijediti primjer implementacije u Sloveniji.

Digitalno poslovanje s EDI – robotizacija

Prezentaciju je održao i gospodin Božidar Bajsič, direktor operacija tvrtke Editel Adria, na temu  „Digitalno poslovanje s EDI – robotizacija“. Istaknuo je ključne prednosti implementacije EDI (Electronic Data Interchange) tehnologija i robotizacije u poslovnim procesima. Naglasio je kako automatizacija i digitalizacija razmjene podataka mogu značajno smanjiti operativne troškove. Mogu ubrzati poslovne procese i smanjiti mogućnost ljudske pogreške. Posebno je istaknuto kako robotizacija, u kombinaciji s EDI tehnologijama, omogućava bržu i precizniju obradu narudžbi, faktura i drugih poslovnih dokumenata. Time se povećava efikasnost i konkurentnost kompanija na tržištu.

Panel diskusija

Panel diskusija pod nazivom „Imamo li vremena, znanja i hrabrosti za e-fiskalizaciju i e-račun?“ bila je jedna od najznačajnijih sesija konferencije.

Sudjelovali su Božidarka Popović, Pomoćnica ministra Ministarstva financija Republike Srpske, Igor Zorko, Potpredsjednik Gospodarske komore Slovenije, Mario Nenadić, Direktor Udruge poslodavaca FBiH, i Dragan Zorić, Načelnik Odjela za poreze, registraciju i koordinaciju rada Porezne uprave Republike Srpske. Moderator panela bio je Igor Živko, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Diskusija je donijela niz važnih zaključaka i preporuka:

  • Igor Zorko, ispred Gospodarske komore Slovenije, poslao je jasnu poruku o smjeru digitalizacije u BiH. Istaknuo je važnost usvajanja e-računa i drugih digitalnih rješenja kako bi se postigla veća efikasnost i konkurentnost na tržištu.
  • Mario Nenadić, direktor Udruge poslodavaca FBiH, naglasio je očekivanja poslodavaca prema zakonodavnim tijelima u Federaciji BiH. Posebno po pitanju regulacije zakonskih okvira koji bi olakšali digitalnu transformaciju i uskladili se sa zahtjevima Europske zajednice.
  • Božidarka Popović, pomoćnica ministra Ministarstva financija Republike Srpske, istaknula je da Republika Srpska očekuje značajno smanjenje sive i crne ekonomije kroz uvođenje e-fiskalizacije i praćenje proizvoda na tržištu.
  • Dragan Zorić, načelnik Odjela za poreze, registraciju i koordinaciju rada Porezne uprave Republike Srpske, pojasnio je na koji način upotrebom QR kodova u skladu s novim Zakonom o e-fiskalizaciji, u Republici Srpskoj svaki građanin postaje „inspektor“ u cilju sprečavanja crnog tržišta i nelojalne konkurencije.

Priznanja i podrška konferenciji

Na kraju konferencije dodijeljena su priznanja „Excellence Award for Digital Innovation“. Ona imaju za cilj istaknuti kompanije koje su dale doprinos i angažman u unapređenju BiH tržišta u području digitalizacije i inovacija. Priznanja su primile kompanije: Alma Ras, ZZI te dm drogerie markt.

Veliku podršku konferenciji pružile su kompanije sponzori, među kojima su: Elmed, BH Telecom, Penny plus, ZZI, Editel, Yanoka, Info-kod, Špica, dm drogerie markt, Info studio, Hoše komerc, Planet, Bingo, Nelt, Klas, Svjetlostkomerc, BH Pošta te mnoge druge.

Suorganizatori konferencije bili su:

Udruga poslodavaca FBiH, Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Gospodarska komora Republike Srpske i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini.

Ovo je još jedan korak prema unapređenju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Korak koji će omogućiti domaćim kompanijama da se pripreme za budućnost i postanu konkurentnije na globalnom tržištu.

Za više informacija o konferenciji, posjetite web stranicu www.gs1bih.org

Aktivirajte kolačiće u postavkama preglednika kako biste koristili ovu web stranicu u cijelosti.
Trenutno koristite zastarjeli preglednik koji uzrokuje moguće sigurnosne nedostatke i smanjuje korisničko iskustvo.
learn how to easily update your browser.